Utkik 7-9 Religion Lärarwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Religion Lärarwebb Individlicens 12 mån

Av Hans Olofsson, Rolf Uppström, Senait Bohlin, Fredrik Alvén
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik religion lärarwebb innehåller kompletterande lärarmaterial till Utkik religion grundbok upplaga I. Den innehåller planeringstips och förslag på uppgifter av olika slag. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och en lärarwebb.

Utkik religion i korthet:
• tränar mot målen som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• ger stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680877
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Mer om serien