Utkik 7-9 Samhällskunskap Lärarwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Samhällskunskap Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9 framtagen för aktuell kursplan. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en stadiebok och en lärarwebb.

Utkik samhällskunskap lärarwebb innehåller material till både upplaga I och upplaga II av boken. På webben hittar man: kommentarer till förförståelseuppslagen, svar och kommentarer till Fördjupning- & Metoduppgifter och facit till Repetitions- och reflektionsuppgifter. Först när den reviderade kursplanen börjar gälla ht-22 kommer materialet till upplaga II att vara komplett. Varje vecka läggs ett nyhetskryss ut, en gång i månaden läggs ”Månadens fördjupning” ut, som kretsar kring någon aktuell händelse eller intressant fråga och är ämnesövergripande. 

Utkik samhällskunskap i korthet:
• tränar mot de mål som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• ger stöd i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680839
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Mer om serien