Portal Vardagsgrammatik 10-pack

Portal Vardagsgrammatik 10-pack

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Portal Vardagsgrammatik är sex sidor kortfattad grammatik för vardagen, som eleverna lätt kan bära med sig. Hopvikt är den ca 15 x 20 cm. Portal Vardagsgrammatik är speciellt framtagen för elever som läser svenska som andraspråk. I den får eleverna bland annat hjälp med böjningar, ordföljd, oregelbundna verb och bisatsinledare.

Portal Vardagsgrammatik säljs i 10-pack.
  • Artikelnr: 40688378
  • Sidor: 6
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2014
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Mer om serien