Arkad Sv/Sva Högstadiet, lärarwebb, licens 12 mån

Arkad Sv/Sva Högstadiet, lärarwebb, licens 12 mån

Nyhet!
Av
Digitalt
Ej i lager. Utkommer: 2023-08-01
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arkad är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet som både stöttar och utmanar eleverna när det gäller att tala, lyssna, läsa och skriv. 
 

Arkad Sv/Sva högstadiet lärarwebb är ett komplement till den tryckta boken, Arkad Svenska/Svenska som andraspråk högstadiet Grundbok. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben. Dessutom innehåller den det du är van att hitta i en lärarhandledning och lite till. Här finns bland annat:
•    en kort presentation av respektive kapitel 
•    kommentarer och ibland facit till övningarna som kräver det
•    pdf:er för utskrift
•    kommentarer till de avslutande uppgifterna. 

Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever om de använder Arkad Sv/Sva högstadiet elevwebb.
Arkad Sv/Sva högstadiet lärarwebb:
•    en digitala lärarhandledning till Arkad Sv/Sva 7-9 Grundbok
•    kommentarer till övningar och avslutande uppgifter
•    pdf:er för utskrift

 • Artikelnr: 51110165
Om serien
Arkad – svenska och svenska som andraspråk för 7-9

Arkad – svenska och svenska som andraspråk

Arkad svenska/svenska som andraspråk är ett nytt basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande.

Arkad svenska/sva för högstadiet:

 • ger en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas
 • betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
 • struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
 • lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

Fokus på berättande texter och sakprosatexter

Arkad grundbok består av tre stora block:

 • Tala, lyssna och samtala
 • Skönlitterära texter
 • Sakprosatexter

Fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter.  Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. I Arkad elevwebb finns sammanfattningsfilmer och självrättande övningar, och i Arkad Lärarwebb finns allt lärarmaterial och kopieringsunderlag.

Bläddra i smakprov av Arkad basbok 

Genomgångar, övningar, modelltexter och uppgifter

 Arkad basbok har en tydlig arbetsgång och progression. Varje kapitel innehåller:

 • genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket
 • övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter
 • modelltexter till alla texttyper, som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande
 • avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.