14 Okt 2019

Digitala läromedel + studieteknik = sant!

Hur kan digitala läromedel utveckla elevernas studieteknik? Under många år med tryckta läromedel till låns har elever aldrig fått anteckna eller stryka under i sina böcker och klassisk studieteknik har glömts bort. Med digitala läromedel följer helt nya möjligheter för att arbeta med studieteknik. Här får du användbara tips som hjälper dina elever igång.

Många elever idag har aldrig fått kladda i sina läromedel, göra anteckningar i marginalen eller markera och stryka under det viktigaste i en text. Med tryckta läromedel till låns har klassiska metoder för studieteknik glömts bort. Detta är synd, eftersom bra studieteknik är viktigt för att eleven ska nå sitt mål och ger ökat resultat. 

Nya möjligheter för effektiv studieteknik
Möjligheter för effektiv studieteknik växer med digitala läromedel. I Gleerups digitala läromedel finns flera funktioner som underlättar för eleverna att skapa sitt egna studiematerial. Det digitala läromedlet är en språk- och kunskapsutvecklande arbetsyta – som du som lärare kan använda aktivt tillsammans med dina elever!

1.  Markera text 

Med funktionen markera text kan eleverna stryka under i texten och markera nyckelord och viktiga stycken. Det gör det mycket lättare att komma ihåg det viktigaste. De kan också lägga till en egen kommentar i anslutning till markeringen.

Se filmen Så markerar och kommenterar du

2. Anteckna 

Alla kan göra helt fristående anteckningar i sitt läromedel. Genom att formulera det de läst med egna ord så ökar elevens läsförståelse, eftersom de behöver förstå vad texten handlar om för att kunna skriva om den.

3. Använd lässtrategier 

Läsguiden som finns i flera av Gleerups digitala läromedel stöttar eleverna i hur de tar sig an faktatexter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. 

Här får eleverna hjälp att på ett bättre sätt komma ihåg texterna de läser genom tips om vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig faktatextens innehåll. Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. Läsguiden finns i Gleerups SO 7-9 och SO 4-6.

Se filmen ur Läsguiden

4. Lättläst underlättar 

I flera av Gleerups digitala läromedel finns också möjlighet för dina elever att välja en lättläst version av texterna där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Den lättlästa versionen finns som ett alternativ till grundtexten och eleven väljer själv vid varje avsnitt vilket alternativ som ska läsas. Framförallt är den lättlästa versionen kortare men också skriven med färre svåra ord, vilket underlättar för eleven att ta till sig innehållet. Lättläst finns i Gleerups religion, geografi och historia 7- 9 samt alla läromedel i NO 7-9.

5. Skapa en personlig lärupplevelse 

Att skapa sin personliga lärupplevelse genom att ändra läsinställningar som storlek på text, bakgrundsfärg, och typsnitt utifrån egna behov ger stöd för smart studieteknik.
 

Se filmen Så ändrar du läsinställningar

6. Lyssna på texten 

Med talsyntes får dina elever innehållet i läromedlet uppläst med medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp. Läshastigheten går att reglera utifrån önskemål och behov.
Genom att erbjuda alternativa metoder för elevers lärande  som att lyssna på texten  kan dina elever ta till sig kunskap på fler sätt och därmed ökar chansen till högre måluppfyllelse. 

7. Få hjälp med inbyggd ordförklaring

I Gleerups digitala läromedel har utvalda ord inbyggda översättningar och förklaringar för att underlätta förståelse och inlärning. 

Prova själv! 

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar och hjälp dina elever att hitta en effektiv studieteknik med hjälp av digitala läromedel. 

Jag vill prova!