Företagsekonomi

Gleerups deltar som utställare under konferensen Företagsekonomi den 21 november i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

 

 

För vem?
För dig som undervisar i företagsekonomi på gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

 

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. 

Konferensen berör:

Gy25 – vad ändras och varför?

Undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv.

Att kommunicera hållbarhet.

Undervisning i entreprenörskap – hur och varför?