Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för dig som undervisar i matematik i Stockholm den 29-30 januari.

Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.
Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

Läs mer om konferensen >>

  • När
    2019-01-29 - 2019-01-30
  • Var
  • För vem
    För dig som undervisar i matematik i grundskolan eller arbetar som matematikutvecklare. Programmet kan även vara intressant för dig som möter elever på gymnasiet som saknar grundkunskaper i matematik.
  • Kontakt
    info@gleerups.se , 040-20 98 10

Andra evenemang