Inspirationslunch Bokmässan - Ord, ord, ord… Vad betyder allt?

Samtal med forskaren och läromedelsförfattaren Hans Olofsson om vikten av ord och begrepp i undervisningen
När och var? kl 12:15-12:35 i Gleerups monter C04:22

Kom och lyssna på ett spännande samtal där vi dyker ner i ordens och begreppens värld. Ord som familj och demokrati har inte haft samma betydelse genom tiderna, och även idag kan definitionerna variera beroende på kontexten. Hur kan vi skapa bra förutsättningar för elevers begreppsförståelse och vilka begrepp är särskilt viktiga att lyfta i undervisningen?
I det här samtalet diskuterar Hans Olofsson, läromedelsförfattare och forskare i historiedidaktik, och Inger Blomquist, läromedelsutvecklare, dessa viktiga frågor. Du får praktiska tips kring hur du kan integrera arbete kring ord och begrepp i undervisningen i SO.

Kom till vår monter. Vi bjuder på en härlig wrap till lunch under detta pass. 

För vem?
För dig som är lärare i SO och svenska, årskurs 4-9 och gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Hans Olofsson är lärare i svenska, historia och religionskunskap vid högstadieskolor i Stockholm samt forskar om undervisning och lärande i historia vid Karlstads universitet. Han är bla författare till det populära läromedlet Utkik.