Inspirationspass - Läs dig både stark och säker!

Läraren och forskaren Jenny Edvardsson om utveckling av barns och ungas läsning och läsförståelser 
När och var?
kl 14:30-14_50 i Gleerups monter C04:22

Med konkreta exempel från lästräningsmaterialen Läs dig stark! och Läs dig säker! ger Jenny Edvardsson exempel på hur barns och ungas läsning och läsförståelse av skönlitteratur, sakprosa och digitala texter kan utvecklas. Exemplen förankras i både svensk och internationell läsforskning.

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia för årskurs 7-9 och gymnasiet. Hon arbetar idag på lärarutbildningen vid Högskolan Krisitanstad parallellt som hon forskar inom området pedagogiskt arbete. Jenny skriver läromedel inom ämnet svenska och är en uppskattad moderator och föreläsare. 

Kom till vår monter. Vi bjuder på en fika under detta pass. 

.

För vem?
För dig som är lärare eller skolbibliotekarier, årskurs 4-9 och gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia för årskurs 7-9 och gymnasiet. Hon arbetar idag på lärarutbildningen vid Högskolan Krisitanstad parallellt som hon forskar inom området pedagogiskt arbete. Jenny skriver läromedel inom ämnet svenska och är en uppskattad moderator och föreläsare.