Lärkraft 2023

Gleerups deltar som utställare och medverkar med en programpunkt under Lärkraft 2023. 
Välkommen att besöka vår monter!

För vem?
Kostnadsfritt för alla lärare i grundskolan och gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Årets kompetensutvecklingsdag för lärare

För femte året i rad bjuder vi in Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag.

Lärkraft är en heldag för dig som arbetar i grundskolan och gymnasiet där vi fördjupar oss i klassrumspraktik och undervisning. 

Här får du möta högintressanta föreläsare som delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lyssna till bland andra Linnea Lindquist, Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring och Helena Wallberg. Programmet fylls på löpande.

Lärkraft arrangeras av Gothia Kompetens 


Föreläsningspass 3D
Kl 10:40

Lärarens och läromedlets roll

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan - ett fantastiskt förtroende och uppdrag men som också ställer höga krav på lärarens kompetens och bredd. Hur kan ett läromedel stötta läraren, för att spara tid och säkra likvärdig undervisning för alla?

Medverkande: Hanna Oreborg, Gleerups

Hanna arbetar på Gleerups med frågor kopplade till utbildning, inspiration och stöd vid användningen av läromedel i undervisningen.