Läskonferens

Gleerups deltar som utställare under Läskonferensen i Kristianstad den 18 oktober. 
Välkommen att träffa oss där!

För vem?
För lärare i grundskolans årskurs 1-9 och gymnasieskolan samt folk- och skolbibliotekarier
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Att läsa och skriva är att upptäcka, erfara, skapa, fantisera, lära och förstå, att tänka, att generera och producera kunskap samt att ge uttryck för olika åsikter. Förmåga att använda såväl läsande som skrivande i olika sammanhang är avgörande för människors deltagande i ett demokratiskt samhälle. Vad, hur och varför barn och unga läser och skriver idag har förändrats vilket innebär både möjligheter och utmaningar för skolans läs- och skrivundervisning och elevers möjligheter att utveckla kunskap i skolans alla ämnen.

Oavsett om vi talar om läsande eller skrivande så är text centralt, det vill säga något att kommunicera om i tal och skrift. Årets Läskonferens har fokus på hur vi genom skolans samtliga årskurser kan arbeta för att ge elever handlingskompetens genom att de utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva, lyssna till och skapa text med olika redskap och resurser som gör dem rustade att verka i ett demokratiskt samhälle. Vi vill ge inspiration till nya möten med olika texter, skönlitteratur, facklitteratur och andra typer av texter, såväl analoga som digitala och multimodala.