Skolledare21

Gleerups finns representerade under Skolledare21 den 19-20 oktober i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss! 

Konferensen arrangeras av Meet in Grid. 

För vem?
För dig som är skolledare
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Tema för konferensen: Ledarskap i utmanande tider

Ledarskapet har avgörande betydelse för individers och verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag, men också för graden av resiliens organisationen har i utmanande perioder. Ledarskapet spelar stor roll när det kommer till att forma framtiden för individer, grupper och för samhället som helhet. I svåra tider är det därför viktigare än någonsin att skolledare utvecklar sitt eget ledarskap, eftersom det kommer att gagna både medarbetare, elever och föräldrar.