Språklärarnas riksförbunds språkdag

Gleerups deltar som utställare och håller i en programpunkt under Språkdagen den 16 mars.
Välkommen att träffa oss där!

Språkdagen arrangeras av Språklärarnas Riksförbund. 

Temat är: Språk för utsikt och insikt.

Läs mer om dagen >>

Andra evenemang