Svenska som andraspråk

Gleerups deltar som utställare under konferensen Svenska som andraspråk den 22-23 oktober i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

 

 

För vem?
För dig som undervisar i svenska som andraspårk
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

 

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Under två dagar får du ta del av föreläsningar om den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet.

Konferensen riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan, och kan även vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen.