Svensklärardagarna

Gleerups deltar som utställare under Svensklärardagarna med fokus på gymnasiet den 17-18 oktober i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Gothia Kompetens. 

 

 

För vem?
För dig som undervisar i svenska på gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Konferensen för dig som är lärare i svenska på gymnasiet

I år fokuserar den årliga konferensen Svensklärardagarna på hur Gy25 kommer att påverka ditt arbete som svensklärare. Reformen sätter undervisningen i fokus och riktar blicken både mot lärare och elever och att du som lärare ska få möjlighet att fokusera mer på långsiktighet, helhet och fördjupning. Hur det inverkar på din undervisning, bedömning och betygssättning kommer vi att djupdyka i under Svensklärardagarna.

De nya ämnesplanerna har i flera delar ett mer tydligt framskrivet innehåll. I ämnet svenska har både litteraturhistoria och läsning av skönlitteratur lyfts fram mer. Dessutom blir litteratur, retorik och kreativt skrivande egna ämnen, samtidigt som de finns med i ämnet svenska.

Under konferensen medverkar noggrant utvalda föreläsare med förankring i olika aspekter av svenskämnet. Du får lyssna till forskare, lärare och författare som delar med sig av sin kunskap och råd kring hur du kan utveckla din undervisning i svenska.