Varför måste vi skriva? – om skrivandet som ett verktyg för att lära

Välkommen på webbträff

Undervisar du i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9?
Var med på en webbträff där du får inspiration och tips kring att motivera elevernas skrivande

Varför måste vi skriva? Kanske en vanlig fråga i dagens klassrum när AI kan hjälpa till att svara på frågor. Författaren och specialläraren Magnus Johansson visar på några olika sätt att motivera det egna skrivandet som ett verktyg för att lära sig, förstå och reflektera. Han tar sin utgångspunkt i det nya läromedlet Arkad Svenska/Svenska som andraspråk för högstadiet

För vem?
För dig som undervisar i svenska/sva årskurs 7-9
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Arkad  – helt nytt läromedel för årskurs 7–9

Arkad svenska/svenska som andraspråk är ett nytt basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande.

Mer om Arkad >