Lyckotal matematik överlägsen i kvalitetsjämförelse i Finland 2013-03-08 | Gleerups

Lyckotal matematik överlägsen i kvalitetsjämförelse i Finland

2013-03-08

 

I en nyligen publicerad kvalitetsjämförelse i Finland av tre nya läromedel i matematik för år 3, har den finska versionen av Lyckotal 3 placerat sig på första plats.
 
Jämförelsen baserar sig på analyser av:
 
- uppgifternas mångsidighet utifrån mekaniska uppgifter, tillämpningar, uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan och stöder gestaltningsförmågan
 
- självutvärdering som innefattar elevens möjligheter att följa upp sitt lärande, testa sina kunskaper och repetera
 
- spel och aktiviteter som erbjuder möjlighet för eleven att utveckla sitt lärande samt fördjupa och repetera centralt innehåll
 
- språklig kommunikation utifrån elevens möjligheter till muntligt och skriftligt resonemang och logisk strukturering
 
- digitalt material som kompletterar läroboken och möjliggör differentiering.
 
Mer om Lyckotal hittar du på vår hemsida och i Gleerups Lab.
Kategorier:

Kommentera

 

* Obligatoriska fält

Jag godkänner villkoren genom att skicka kommentaren.