Lagom till höstterminen kommer flera helt nya material och många uppdaterade versioner för gymnasieskolan från Gleerups. Visste du förresten att Gleerups sortiment för gymnasiet består av 150 läromedel? 150 läromedel utvecklade i enlighet med ämnes- och kursplaner. 150 läromedel som vi värnar om och vårdar. 150 läromedel som ständigt uppdateras och är aktuella. En stor andel finns dessutom i både tryckt och digital form, så att varje lärare har friheten att välja det som passar bäst.

2018-08-15 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel, Nyhet

Nu börjar en ny hösttermin för elever och lärare runt om i landet. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning och ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Med smarta digitala läromedel får både lärare och elever större möjligheter att lära och samarbeta. Funktioner som inbyggd läsguide, lättläst version och studiestöd på modersmål bidrar till en skolstart på lika villkor för alla.

2018-08-10 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Nyhet


Under våren har elever i 5 000 klassrum runt om i landet jobbat med nya adaptiva läromedlet Matematikportalen. Forskare som följer Matematikportalen pekar på tydliga vinster såsom att lärarna får mer tid för att planera sin undervisning och kan följa elevernas lärande på ett enkelt sätt. Läraren Lena Rosdahl uppskattar att kunna individanpassa uppgifter så att varje elev kan arbeta med det han eller hon behöver mest.

2018-05-23 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen, Nyhet

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtningen, och ingår i läroplan och kursplaner från höstterminen 2018.  Syftet är att eleverna ska få en förståelse för digitaliseringen. Men åtta av tio lärare känner sig osäkra på att undervisa i programmering. Här ger vi tips för att komma igång med programmering i skolan.  

2018-05-07 Grundskola, Gymnasium, Läromedel, Nyhet, Programmering