Kvalitetspolicy för läromedel

Branchorganisationen Läromedelsföretagen där Gleerups är medlem har antagit en ny kvalitetspolicy för läromedel samt tagit fram ett särskilt stöd vid val av läromedel. 

Läromedel för en likvärdig skola

En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund. 

Den nya policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar. Läromedlen ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.


Mer om den nya kvalitetspolicyn

Stöd för lärare 

För att underlätta för lärare att välja läromedel har Läromedelsföretagen även tagit fram ett stöd vid val av läromedel. Stödet innehåller frågor som är bra att ställa vid inköp av läromedel och visar på vad lärare ska kräva av ett läromedel, oavsett om det är tryckt eller digitalt.

På så sätt kan lärare få stöttning i att välja läromedel som är av hög kvalitet, passar den lokala undervisningssituationen, kan möta elevers olika behov samt har en stadig förankring i skolans läroplan.


Mer om stöd vid val av läromedel

Kontakta oss

Har du frågor om eller synpunkter på Gleerups läromedel, kontakta respektive affärsområdeschef!


Grundskola

Maud Ejenstam
Affärsområdeschef F-9
maud.ejenstam@gleerups.se
040-20 98 41


Gymnasium och vuxenutbildning

Lars Åkerblom
Affärsområdeschef gy/vux
lars.akerblom@gleerups.se
040-20 98 22

Mer om  Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. De arbetar för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa, och elever och studenter bättre förustättningar att nå högre kunskapsresultat.