Gleerups engelska 4-6 digitalt läromedel

Gleerups engelska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

 

Gleerups engelska 4-6 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups engelska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Materialet gör det enkelt för både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Med intressanta och aktuella texter blir språket levande och fångar elevernas intresse. Varje avsnitt innehåller texter på olika svårighetsnivåer. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Tydliga mål visar vilken grammatik och vilka språkliga moment som tränas i varje avsnitt.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I Gleerups engelska finns ett stort bildmaterial som anknyter till texterna och inspirerar till diskussion och kommunikation. Varje tema har tips på filmer och radioprogram från UR, British Council eller andra länkar som passar respektive tema. För årskurs 6 finns även grammatikfilmer.

Tester och övningar

Varje avsnitt börjar med en inledande aktivitet. Den är ofta muntlig och avsedd som en ”start up” av ämnet i avsnittet. Efter varje text finns en stor mängd olika slags interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. Några exempel på övningar är självskattningsövningar, interaktiva grammatikövningar och glosövningar på flera nivåer. Dessutom finns både lekar och talövningar som tränar grammatiska moment på ett roligt sätt. I resultatvisningen kan du enkelt följa uppresultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

I Gleerups engelska finns lärarmaterial som beskriver arbetsgången och ger lektionstips. Här finns också planeringsmatriser, diagnoser och facit. I år 6 finns även bedömningsstöd.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Vill din skola börja använda digitala läromedel? Kontakta någon av Gleeerups säljare så hjälper vi er!

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare