Gleerups historia 4-6 digitalt läromedel

Gleerups historia 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

PROVA GRATIS

Gleerups historia 4-6 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups historia får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Kronologin sträcker sig från istiden fram till och med cirka år 1850. Faktatexter varvas med diskussionsfrågor, filmlänkar och interaktiva uppgifter. Varje större avsnitt inleds med tydliga mål och viktiga ord och begrepp som bör poängteras under arbetets gång. Dessutom finns övningar som tränar begreppsförmågan, analysförmågan och resonemangsförmågan. Avsnitten avslutas med en ordlista och sammanfattning.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I Gleerups historia finns ett rikt bildmaterial, länkar till filmer, bildspel och ljudklipp som ger inlevelse och djupare förståelse av olika händelser och begrepp. Till varje avsnitt finns sammanfattande genomgångsfilmer som kan användas både som ingång och som repetition.

Tester och övningar

I Gleerups historia får eleverna träna ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups historia innehåller ett fylligt lärarmaterial med lektionstips, förslag på diskussionsfrågor, tips på hur du kan arbeta interaktivt, uppgifter, prov samt en mall för pedagogisk planering och bedömning.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Läsguide

I Gleerups historia finns det en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Studiestöd på modersmål

I Gleerups historia 4-6 digitalt läromedel ingår studiestöd på arabiska och somaliska som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden.

Vill din skola börja använda digitala läromedel? Kontakta någon av Gleeerups säljare så hjälper vi er!

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare