Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel

Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

PROVA GRATIS

Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Mål och begrepp i början av varje avsnitt ger förförståelse för innehållet. Konkreta aktiviteter varvas med teoretiska uppgifter och problemlösning. Efter varje delmoment finns självrättande måluppgifter med tillhörande självskattning samt repeterande uppgifter om eleven behöver. Därutöver finns provuppgifter, liknande nationella prov, som synliggör betygspoäng och förmågor. Vill du ge eleverna extra färdighetsträning skapar du enkelt individuella övningar med den inbyggda övningsgeneratorn. Eleverna får även möjlighet att bygga upp kunskaper i programmering genom att skriva textkommandon med visuellt språk för att kunna lösa olika uppdrag.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Diskussionsbilder uppmuntrar till matematiska samtal. Bildspel med diskussionsfrågor ger eleverna förförståelse för varje avsnitt och läraren uppfattning om vad eleverna kan. Filmade teorigenomgångar ger extra förståelse för innehållet.

Testar och övningar

Till varje avsnitt finns självrättande måluppgifter med tillhörande självskattning. Uppföljning finns i form av självrättande färdighetsträning. I Gleerups matematik finns också provuppgifter, utformade som nationella provuppgifter. Förmågor och betygspoäng synliggörs. Dessutom finns ett elevanpassat bedömningsstöd. Eleverna kan testa provformen och bedömningen redan från åk 4. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups matematik innehåller ett fylligt lärarmaterial med diskussionsunderlag, extra övningar, förmågeuppgifter och koppling till forskning. Här finns också en övningsgenerator där du kan skapa individuell färdighetsträning till dina elever, och en matematisk verktygslåda.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Vill din skola börja använda digitala läromedel? Kontakta någon av Gleeerups säljare så hjälper vi er!

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en  genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare