Gleerups biologi 7-9 digitalt läromedel

Gleerups biologi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11och uppbyggt utifrån kursplanen. 

 

Gleerups biologi 7-9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups biologi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Miljöfrågor sätts i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. Ett lättfattligt språk och intressanta kopplingar till elevernas vardag ökar läslusten. För att träna förmågorna finns innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Inledande bilder anknyter till avsnittens innehåll och är ett bra underlag för en inledande diskussion. Texterna kompletteras av introduktionsfilmer som ger eleverna en god översikt av vad varje avsnitt handlar om. Det finns också animationer som underlättar förståelsen av olika biologiska skeenden och förlopp, t ex pollinering hos växter, växthuseffekten och ögats avståndsinställning.

Tester och övningar

Genom täta frågekontroller kan eleverna testa sig på det de läst. Här finns såväl enklare frågor som frågor av mer utmanande karaktär, där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begrepp och föra egna resonemang. Dessa frågor kan du som lärare välja att bedöma om du vill. Sist i varje avsnitt finns också självrättande repetitionsfrågor. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups biologi innehåller ett fylligt lärarmaterial med handledning till varje avsnitt, bildbanker, demonstrationer, laborationer, en provbank och bedömningsmaterial.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Läsguide

I Gleerups biologi finns det en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Studiestöd på modersmål

I Gleerups biologi 7-9 digitalt läromedel ingår studiestöd på arabiska och dari som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare