Gleerups engelska 7-9 digitalt läromedel

NYTT INNEHÅLL!
Gleerups nya engelska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

Gleerups engelska 7-9 digitalt läromedel

Kort film om Gleerups engelska 7-9

I den här filmen får du en rundvandring i Gleerups engelska, digitalt läromedel för årskurs 7-9.  Du får veta vad läromedlet innehåller och hur du kan arbeta med de olika delarna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups nya engelska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Materialet är uppbyggt kring breda teman som ger flera vinklar på samma ämne. Varje unit inleds med en startsida, där bland annat centralt innehåll, viktiga ord och förtydligande bilder presenteras. Därefter följer tre textpar i två svårighetsnivåer. Till alla texter finns ljudinspelningar från olika delar av världen. I Gleerups nya engelska finns också extramaterial för språkvals- och specialundervisningen.

Interaktivt och multimodalt

Film, bild och ljud ger ett bra stöd i inlärningen. Till flera av texterna i Gleerups nya engelska finns filmer, ljudfiler och presentationer som bygger på innehållet i texterna och som kan användas parallellt för att ge eleverna förförståelse och stöd.

Tester och övningar

Efter varje text finns en stor mängd olika slags interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. Övningarna har stor variation med allt från självrättande ord- och grammatikövningar som stöttar färdighetsträningen till mer fördjupande multimediala uppgifter som tränar elevernas ”21st Century Skills”. Utgångspunkten är en funktionell och kommunikativ engelskinlärning. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups nya engelska innehåller ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du förslag på arbetssätt, planeringar och ytterligare underlag för bedömning kopplat till förmågorna läsa, skriva, höra och tala.  

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare