Gleerups franska 6–9 digitalt läromedel

Gleerups franska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Gleerups franska 6–9 digitalt läromedel

Kort film om Gleerups franska 6-9

I den här filmen får du en rundvandring i Gleerups franska digitalt läromedel för årskurs 6-9.  Du får veta vad läromedlet innehåller och hur du kan arbeta med de olika delarna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups franska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Filmer, ljudklipp, bilder och texter lotsar dina elever in i världsspråket franska. Språket är modernt och vardagligt. Vi lär känna några ungdomar med skiftande bakgrund, och följer dem genom teman som skola, fritid, bostad, mat och media. Strategier tränas hela tiden – eleven ska fokusera på att förstå det som efterfrågas och inte drunkna i helheten.

Interaktivt och multimodalt

Film, bild och ljud ger ett bra stöd i inlärningen. Alla teman har tillhörande hörövningar som dels tränar hörförståelse, dels används som underlag till interaktion i klassrummet. Till varje avsnitt finns en kort film där vi får följa ungdomarna i olika situationer. Språket och miljöerna i filmerna är ”på riktigt”, vilket gör nivån utmanande.

Tester och övningar

I Gleerups franska finns det gott om övningar på olika nivåer med de olika förmågorna samt ord och fraser. Dessutom finns många extraövningar för snabba elever. Grammatiken kommer genomgående in i sitt sammanhang, men finns också samlad separat. I materialet finns även underlag för självbedömning. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups franska innehåller ett fylligt lärarmaterial med översikter, lektionsförslag, grammatikpresentationer, förslag till kreativa projekt och material för att befästa ord- och grammatikkunskaper. I läromedlet finns också underlag för bedömning, såväl formativ som summativ. Bedömningsunderlagen i lärarstödet är uppdelade utifrån de fyra förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare