Gleerups geografi 7-9 digitalt läromedel

Gleerups geografi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

Gleerups geografi 7-9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups geografi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna får träna på att se sambanden mellan människa, natur och samhälle. Varje avsnitt inleds med en konkret händelse ur verkligheten och en övergripande introduktion med frågor som inspirerar till funderingar över samband, orsaker och konsekvenser. Engagerande fördjupnings- och metoduppgifter tränar eleverna i de förmågor som lyfts i läroplanen, som exempelvis geografisk analys, kartövningar och tolkning av geografiska data. Varje månad publiceras en aktuell händelse eller fråga med tillhörande diskussionsfrågor.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Text kompletteras med animationer, kartor, tabeller, diagram och annat bildmaterial som underlättar förståelsen. Alla avsnitt sammanfattas dels i textform och dels med en kort film, som kan användas som introduktion eller repetition.

Tester och övningar

I varje avsnitt finns fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Dessutom finns både snabbkoll-frågor och självrättande övningar som tränar ämnesord och andra svåra ord. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups geografi innehåller ett fylligt lärarmaterial med kommentarer till alla fördjupnings- och metoduppgifter, planeringstips, förslag på uppgifter av olika slag och stöd för bedömning.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Läsguide och lättläst version

I Gleerups geografi finns det en inbyggd läsguide som stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.
Eleverna har även möjlighet att välja en enklare textversion om de önskar, där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Studiestöd på modersmål

I Gleerups geografi 7-9 digitalt läromedel ingår studiestöd på arabiska och dari som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare