Gleerups matematik 7-9 digitalt läromedel

Gleerups matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.

Gleerups matematik 7-9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna får bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor och förbereder väl för de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Eleverna blir aktivt medvetna om samband i matematiken och arbetar praktiskt i laborativa övningar. Dessutom underlättar och uppmuntrar Gleerups matematik till utvecklande matematiska diskussioner och samtal i klassen. Eleverna får även möjlighet att utveckla kunskaper i programmering genom att lösa programmeringsproblem knutna till matematiken.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Varje avsnitt inleds med en diskussionsbild som uppmuntrar till diskussioner och matematiska samtal. De filmade teorigenomgångarna hjälper till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i varje avsnitt. Filmerna är även utmärkta verktyg i det flippade klassrummet.

Tester och övningar

Till varje avsnitt finns interaktiva, självrättande diagnoser och snabbkoll-frågor. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups matematik innehåller ett fylligt lärarmaterial med planeringstips, stöd för undervisningen, prov med bedömningsanvisningar och extra övningsuppgifter. Dessutom finns gruppledtrådar som utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och ”tala” matematik.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en  genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare