Gleerups matematik 7-9 digitalt läromedel

NYTT INNEHÅLL!
Gleerups nya matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån kursplanen.

  • Interaktiva, självrättande uppgifter i tre svårighetsnivåer
  • Kommunikativa gruppuppgifter där eleverna får träna alla förmågor
  • Filmade teorigenomgångar som ger en grundläggande förståelse
  • Självrättande diagnoser och självbedömningar
  • Fylligt lärarmaterial med planeringstips, muntliga och skriftliga prov

Gleerups nya matematik 7-9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups matematik får eleverna en trygg bas på rätt nivå men får även utveckla sina kunskaper och förmågor i större tillämpade uppgifter. Genom kommunikativa gruppuppgifter och självbedömningar får du stort stöd i det formativa arbetet. Eleverna får även möjlighet att utveckla kunskaper i programmering genom att lösa programmeringsproblem knutna till matematiken.

Interaktivt och multimodalt

De över 100 filmade teorigenomgångarna hjälper till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i varje avsnitt. Filmerna är även utmärkta verktyg i det flippade klassrummet. Den inbyggda räknaren och grafritaren (Desmos) gör en extern miniräknare överflödig.

Tester och övningar

Till varje avsnitt finns uppgifter på tre olika svårighetsnivåer. Samtliga uppgifter är interaktiva, självrättande och innehåller ibland tips och lösningsförslag. Till varje avsnitt finns även interaktiva, självrättande diagnoser med tillhörande självbedömning. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups matematik innehåller ett fylligt lärarmaterial med planeringstips, stöd för undervisningen, muntliga och skriftliga prov med bedömningsanvisningar.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering

Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en  genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare