Evenemang

DatumEvenemangOrtStadie
Augusti
24 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker administration F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
September
7 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker administration F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
7 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker introduktion F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
9 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker administration F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
9 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker introduktion F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
16 - 17 SO-dagarna och NO- och teknikdagarna 2015 Stockholm GyVux, 7-9, F-6
16 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker administration F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
16 Webbinarium - Kom igång med interaktiva böcker introduktion F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
17 - 18 Nätverksträff för vårdlärare Hudiksvall GyVux
23 Samtida Skolchefer Göteborg F-6, 7-9, GyVux, UniHög, Digitalt Fokus
24 - 27 Bokmässan 2015 Göteborg F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
Oktober
1 - 2 Skolledarkonferensen 2015 Halmstad F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
2 - 4 De Svenska Historiedagarna Tallinn GyVux, 7-9
2 Inspirationsdag Språklärarnas riksförbund Kronoberg Växjö GyVux, 7-9, F-6
7 Förstelärare Göteborg 7-9, GyVux
8 - 9 Symposium svenska som andraspråk Stockholm F-6, 7-9, GyVux
14 Läromedelsutställning F-9 i Skellefteå Skellefteå F-6, 7-9
23 - 24 Dysleximässan 2015 Göteborg F-6, 7-9, GyVux, UniHög
26 Google Education Summit 2015 Malmö F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
26 - 27 Skolforum 2015 Älvsjö F-6, 7-9, GyVux, UniHög, Digitalt Fokus
27 - 28 SETT Syd Malmö F-6, 7-9, GyVux, Digitalt Fokus
27 Digital kompetensdag Växjö Digitalt Fokus, UniHög, F-6, 7-9, GyVux
November
10 Förstelärarnas rikskonferens Stockholm F-6, 7-9, GyVux
12 - 13 Fortbildning för dig som undervisar i engelska Stockholm 7-9, GyVux, F-6
24 - 25 Skolans ledarkonvent 2015 Stockholm 7-9, GyVux, F-6
24 Förstelärarnas rikskonferens Malmö F-6, 7-9, GyVux