Aase Holmgaard

Aase Holmgaard

Aase Holmgaard är psykolog och arbetar vid PsykologCentret i Viborg, men har också en bakgrund som lektor i psykologi vid olika lärosäten. År 2008 avslutade Holmgaard ett ph.d-projekt om barn och unga med språksvårigheter.