Anders Hanberger

Anders Hanberger

Anders Hanberger är professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och forskningsledare vid Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitetet. Hans forskning rör bl.a. utvärdering och utvärderingssystem, samt konsekvenser av granskningssamhället.
 

Produkter av Anders Hanberger