Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation, föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Disputerade 2004 vid Handelshögskolan på avhandlingen Papperspolisen. Varför ökar det administrativa arbetet i moderna organisationer?