Anette  Oxenswärdh

Anette Oxenswärdh

Anette Oxenswärdh, fil.dr, arbetar vid Stockholms universitet på institutionen för pedagogik och didaktik och forskar om skolutveckling som lärprocesser. Hon arbetar med både lärar- och rektorsutbildning.