Ann-Carita Evaldsson

Ann-Carita Evaldsson

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar främst om yngre skolbarn, interaktionella praktiker, moral, flerspråkighet och identitetsarbete (genus, klass, etnicitet) i informella (kamrat- och syskongrupper) och institutionella sammanhang (fritidshem, skola, hem, särskilda undervisningsgrupper).

Produkter av Ann-Carita Evaldsson