Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh är legitimerad sjuksköterska, filosofie doktor i vårdvetenskap och biträdande professor i omvårdnad. Hon är verksam vid Linköpings universitet. Ann Catrine har lång klinisk erfarenhet av kvalitet och utveckling i hälso- och sjukvård liksom av forskning inom förbättringskunskap. Hennes avhandlingsarbete fokuserade patientdelaktighet i vården, och aktuell forskning omfattar såväl utveckling inom detta område och implementeringsforskning i Sverige och internationellt.

Produkter av Ann Catrine Eldh