Ann-Charlotte Lyvall

Ann-Charlotte Lyvall

Ann-Charlotte Lyvall är universitetsadjunkt vid Malmö högskola och undervisar i Internationell ekonomi, som är hon tycker är ett otroligt roligt och i allra högsta grad aktuellt ämne. Ann-Charlotte undervisar även i fastighetsvetenskap med inriktning mot ekonomistyrning och service management.

Produkter av Ann-Charlotte Lyvall