Ann-Christine Larsson

Ann-Christine Larsson

Ann-Christine Larsson är FD i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv. Ann-Christine arbetar som projektledare vid PUFF-enheten, Norrköpings kommun och har tidigare varit forsknings- och utvecklingsledare inom äldreområdet vid Fokus Kalmar län. Hon har en beteendevetenskaplig grundutbildning och arbetslivserfarenhet från socialtjänsten både från området för individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Hennes avhandling handlar om långtidssjukskrivna kvinnors väg tillbaka till arbetslivet. Tillsammans med några av de långtidssjukskrivna kvinnorna i avhandlingsprojektet skrev hon boken Varför frågar ingen oss? (2007). Ann-Christine har medverkat i antologierna Action Research and Interactive Research. Beyond practice and theory, (2006), Partnership – as a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change (2008), Lag om valfrihetssystem – en introduktion för professionsutbildningar (2011) samt Action Research for Democracy (2013). Hennes forskningsintressen handlar främst om metoder för deltagarbaserad forskning och olika former av utanförskap kopplat till arbetslivet.