Ann-Christine Petersson Hjelm

Ann-Christine Petersson Hjelm

Ann-Christine Petersson Hjelm är jur. dr. Hon disputerade 2002 vid Uppsala universitet på avhandlingen Fängelset som välfärdsbygge: Tre studier om behandlingstanken. Sedan 2009 arbetar hon som lektor i social- och förvaltningsrätt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hon undervisar främst i socialt arbete där hon är kursansvarig för juridikutbildningen. Hennes forskning rör sig mellan social- och straffrättsliga frågeställningar när det gäller svaga gruppers rättsliga ställning, i synnerhet applicerade på barns och äldres situation samt metodologiska och rättshistoriska angreppssätt på rättsvetenskap.