Ann-Mari  Ohlsson

Ann-Mari Ohlsson

Ann-Mari Ohlsson har arbetat som speciallärare större delen av sitt yrkessamma liv. På fritiden är hon en bokmal och har alltid sett sitt arbete som en utmaning att få barn läsintresserade. Att använda skönlitterära böcker i skolan gör att man lättare når detta mål. Ann-Mari fick 2009 ett kulturpris på bokmässan i Göteborg för sitt fina arbete med läsfrämjande åtgärder.