Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot utrikespolitiskt beslutsfattande, med särskilt fokus på idéers och normers betydelse för svensk utrikespolitik, och mot medialiseringens betydelse för utrikespolitiken.

 

Produkter av Ann-Marie Ekengren