Anna Dahl

Anna Dahl

Anna Dahl är filosofie doktor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och har skrivit kapitlet om psykologiskt åldrande. Hon är beteendevetare i botten och har en kandidatexamen i psykologi från Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet). Anna är lektor vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping, men är för närvarande tjänstledig för forskning vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, där hon studerar sambandet mellan vikt, kognitiva funktioner och demens i de svenska tvillingregistren.

Produkter av Anna Dahl