Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind är jur. dr i konstitutionell rätt och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes avhandling har titeln Sociala rättigheter i förändring – en konstitutionellrättslig studie. Sedan 2003 undervisar hon i offentlig rätt, främst konstitutionell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Dessa områden är också i fokus för hennes forskning, som bland annat behandlar frågor om hur fri- och rättigheter på nationell och regional nivå interagerar och vilka konfliktytor som uppstår.