Anna Sofia Rossholm

Anna Sofia Rossholm

Anna Sofia Rossholm är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitet. Hon ingår i universitetets intermediala forskningscentrum med ett filmdidaktiskt projekt om hur film kan användas i undervisning samt är verksam i tankesmedjan Humtank, som verkar för synliggörande av humaniora och humanistisk forskning i samhället.