Anna Whitaker

Anna Whitaker

Anna Whitaker är fil dr i socialt arbete och verksam som forskare vid Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet.