Anne Tove Fennefors

Anne Tove Fennefors

 

Anne Tove Fennefoss är lektor i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. Hon undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.