Anneli Stranz

Anneli Stranz

Anneli Stranz är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt rör äldreomsorgspersonalens syn på sitt arbete och sin vardag och är en jämförelse mellan personalens villkor i Sverige och Danmark.