Annika Härenstam

Annika Härenstam

 

Annika Härenstam är arbetspsykolog och professor i arbetsvetenskap vid institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om organisationsförändringar och vad förändringar i arbetslivet betyder för kvinnors och mäns arbetsvillkor och hälsa i offentlig och privat sektor.