Åsa Alfvengren

Åsa Alfvengren

Åsa Alfvengren är anställd som adjunkt vid Umeå universitet sedan 2009 och undervisar i socialrätt och civilrätt på socionomprogrammet samt på juristprogrammet i ämnet bolagsrätt. Hon har tidigare erfarenhet av arbete på både allmän domstol och förvaltningsrätt och driver, vid sidan av arbetet som adjunkt, en juristfirma där hon i huvudsak tar uppdrag som offentligt biträde i mål om omhändertagande av barn och unga enligt LVU.