Åsa Bartholdsson

Åsa Bartholdsson

Åsa Bartholdsson är lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna där hon är verksam inom lärarutbildningen. Forskningsintresset är riktat mot förskola och skola som samhällets socialiserande institutioner.

 

Produkter av Åsa Bartholdsson