Åsa Casula Vifell

Åsa Casula Vifell

Åsa Casula Vifell var docent i statsvetenskap och verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Enklaver i staten. Demokrati och internationalisering i den svenska statsförvaltningen.