Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar huvudsakligen om välfärdspolitikens utveckling, särskilt den historiska framväxten av familje- och arbetsmarknadspolitiken samt dess betydelse för genus- och familjerelationer.

Produkter av Åsa Lundqvist